Ingyenes kiszállítás az EU-ban 19.990 Ft felett Nézd az ajánlatot itt →
Ingyenes kiszállítás az EU-ban 19.990 Ft felett Nézd az ajánlatot itt →
Ingyenes kiszállítás az EU-ban 19.990 Ft felett Nézd az ajánlatot itt →
Ingyenes kiszállítás az EU-ban 19.990 Ft felett Nézd az ajánlatot itt →

Minden termék

Minden termék

Csomagok

Csomagok

Hajápolási termékek

Hajápolási termékek
Kosár
A kosár üres

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT
a www.freylish.hu online áruház részéről
1.Általános rendelkezések

1.1. A jelen jótállási nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 40/1964. sz. törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) és a 250/2007. sz. törvény (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi törvény) a fogyasztóvédelemről szóló 102/2014. sz. törvény, a távollevők között kötött szerződésen és az üzlethelyiségen kívül történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén, illetve a 22/2004. az elektronikus kereskedelem során történő szerződéskötésről szól. Szabályozza az Eladó közötti jogviszonyt, aki:

1.2. Az Eladó a következő cég:

Cégnév: Freylish s. r. o.
Székhely: Lermontova 3, Pozsony – Staré Mesto 811 05, Szlovákia

Bejegyezve a Pozsonyi III. Városi Bíroság Cégjegyzékébe 162637/B
ID: 54756529

TIN: 2121779781

ÁFA szám.: SK2121779781
Bankszámla: Citfin, CZ3420600000000001179292,  1179292/2060, Swift: CITFCZPPXXX

Az Eladó áfa fizetési kötelezettséggel tartozik.

(a továbbiakban: „Eladó” vagy „Kereskedő”), valamint minden olyan személy, aki az Eladó által az Eladó Weboldalán kínált áruk vagy szolgáltatások Vevője, és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint fogyasztóként jár el, ill. az Eladó Weboldalán közzétett feltételek, a jelen Jótállási Szabályzat, valamint a fogyasztót meghatározó vonatkozó jogszabályok a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint, különös tekintettel a következő törvényekre: 102/2014 Coll. - a fogyasztóvédelemről távollevők között kötött szerződésen és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésen alapuló áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén, a módosított 250/2007. törvény a fogyasztóvédelemről, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 40/1964 sz. tövény.

1.3. Az Eladó e-mail címe és telefonos elérhetősége a következő:

E-mail: hello@freylish.hu

Telefonszám: + 421951003275

1.4 Az Eladó kéri, hogy a fogyasztók az áruk vagy szolgáltatások hibáiért való bejelentéseiket és igényeiket a következő címen gyakorolják: Freylish s.r.o., PO BOX 3, 97217 Kanianka, Szlovákia

1.5. Jelen Jótállási Nyilatkozat irányadó a fogyasztónak minősülő Vevő jogaira és kötelezettségeire, amikor az Eladó Webáruházán keresztül az Eladóval kötött távvásárlási szerződés alapján az áruk (termékek) vagy szolgáltatások hibájával kapcsolatos jogait gyakorolja.

1.6. Vevőnek minősül minden olyan személy (természetes vagy jogi személy), aki adásvételi szerződést kötött az Eladóval akár az Eladó Weboldalán, akár egyéb kommunikációs eszközökön keresztül.

1.7. Fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki az Eladó Honlapján keresztül az adásvételi szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenysége gyakorlása érdekében jár el.

1.8. Jelen Jótállási Nyilatkozat a Fogyasztónak minősülő Vásárlók és az Eladó közötti jogviszonyt szabályozza, a 4.12. pontban foglalt kivétellel. (az Eladó Jótállási időtartama arra az esetre, ha a Vevő nem fogyasztóként jár el).

1.9. A termékek (a továbbiakban: „Eszköz” vagy „Áru”) olyan áruk és/vagy szolgáltatások, amelyeket eladásra szántak, és amelyeket az Eladó Weboldalán is közzétesznek.

2.Hivatkozások

2.1. Az Eladó áru- vagy szolgáltatáshibáért fennálló felelősségével kapcsolatos jogviszonyban (valamint a szerződéses jogviszonyból eredő egyéb jogviszonyban) olyan természetes személlyel, aki az adásvételi szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenysége körében jár el (Fogyasztó), a módosított 40/1964. sz. Polgári Törvénykönyv általános rendelkezésein túlmenően speciális előírások is vannak, különösen a 102/2014. törvény a távollevők között kötött szerződésen és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésen alapuló áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás fogyasztóvédelméről, valamint a 250/2007. a fogyasztóvédelemről.

2.2. Az Eladó és az üzleti tevékenysége körében üzleti tevékenységet folytató jogi személy vagy természetes személy Vevő (nem fogyasztó) közötti kellékszavatossági jogok gyakorlásából eredő jogviszonyokra az 1. sz. A módosított 513/1991. sz. kereskedelmi törvénykönyv. pontban foglalt kivétellel, a 4.12. pontja (Eladó jótállási nyilatkozata arra az esetre, ha a Vevő nem fogyasztóként jár el).

2.3. A 102/2014-es törvény 3. § (1) bekezdésének n) pontja értelmében az Eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy nincs olyan tényleges magatartási kódex, amelyre az Eladó kötelezettséget vállalt. A „magatartási kódex” egy megállapodás vagy szabályrendszer, amely meghatározza annak az eladónak a magatartását, aki vállalta, hogy betartja ezt a magatartási kódexet egy vagy több konkrét üzleti gyakorlattal vagy ágazattal kapcsolatban (ha nem törvény, vagy bármely más jogszabály vagy hatósági intézkedés állapít meg), amelyek betartását az eladó vállalta, és azt, hogy a fogyasztó milyen módon ismerheti meg azokat, illetve milyen módon szerezheti meg tartalmukat.

3. Az eladó felelőssége a termékek (áruk és szolgáltatások) hibáiért

3.1Az Eladó köteles az árut (terméket) vagy szolgáltatást a megkötött adásvételi szerződésnek megfelelően, azaz a megkívánt minőségben, mennyiségben és (ténybeli vagy jogi) hibamentesen szállítani.

3.2. A Vevő jogosult a leszállított árut vagy szolgáltatást átvétele előtt megvizsgálni.

4.Jótállási időszak

4.1. A jótállási időszak attól a naptól kezdődik, amikor az árut vagy szolgáltatást a Vevő átvette. Ha a megvásárolt terméket az Eladón kívüli vállalkozó kívánja üzembe helyezni, a szavatossági idő az üzembe helyezés napjától kezdődik, feltéve, hogy a Vevő a termék üzembe helyezését legkésőbb a vásárlástól számított három héten belül elrendeli.

4.1.1. A romlandó tárgyak hibáiért való felelősséggel kapcsolatos jogokat legkésőbb a vásárlást követő napon kell érvényesíteni; ellenkező esetben a jogok lejárnak.

4.2 Ha nem gyorsan tönkremenő, vagy használt áruról van szó, úgy a jótállási időn (garancia) belüli átvételt követően felmerülő hibákért az Eladó felel. A jótállási idő 24 hónap. Ha a terméken, annak csomagolásán vagy a mellékelt használati útmutatóban használati idő van feltüntetve, a jótállási idő nem jár le ezen időszak lejárta előtt.

4.3. Használt cikkek esetén a Vevő és az Eladó rövidebb jótállási időben is megállapodhat, de 12 hónapnál nem lehet kevesebb.

4.4. Különleges előírások 24 hónapnál hosszabb garanciális időszakot írnak elő a hosszabb ideig tartó használatra szánt termékekre. A 24 hónapot meghaladó jótállási időszak csak a termék meghatározott alkatrészeire vonatkozhat.

4.5. A Vevő kérésére az Eladó írásos jótállást (jótállási jegy) köteles adni. Ha a termék jellege ezt lehetővé teszi, vásárlási bizonylat szolgálhat jótállási jegyként.

4.6. A Vevő részére kiállított jótállási bizonylatban az Eladó a jelen szabályzatban meghatározott jótállás körét meghaladó szavatosságot vállalhat. A jótállási bizonylatban az Eladó meghatározza a jótállás feltételeit és terjedelmét.

4.7. A jótállási idő attól a naptól kezdődik, amikor az árut a Vevő átvette. Ha a megvásárolt terméket az Eladótól eltérő vállalkozó kívánja üzembe helyezni, a szavatossági idő az üzembe helyezés napjától kezdődik, feltéve, hogy a Vevő a termék üzembe helyezését legkésőbb a vásárlástól számított három héten belül elrendeli. A termék megfelelő és időben történő átvételének időpontja biztosítja a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges együttműködést.

4.8. Új termékre történő csere esetén a jótállási idő az új termék átvételének napjától kezdődik.

4.9. A temrék alkatrészének cseréje esetén, ha a tárgy jellege ezt lehetővé teszi, az alkatrésznek a garanciális időszaka a megjavított termék átvételének napjától kezdődik. Ugyanez vonatkozik a garanciában lévő alkatrészek cseréjére is.

4.10. A jótállási időszak alatt felmerülő hibákért való reklamáció tétel elévül, ha a garanciális időszakban nem kommunikálja azt.

4.11. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, ameddig az áru garanciális javítás miatt szervizben volt. A jótállási idő hatálya alá tartozó áruk hibáiért való felelősséggel kapcsolatos jogok elévülnek, ha a jótállási idő alatt nem érvényesítik azokat.

4.12. Az 513/1991 törvény 429. § (2) bekezdése alapján az Eladó kijelenti, hogy az Eladó és a Vevő közötti üzleti kapcsolatokban a szavatossági idő hossza esetén, aki nem Ha fogyasztóként jár el, az Eladó 12 hónapos garanciát vállal az áruk és szolgáltatások minőségére.

A romlandó tárgyak hibáiért való felelősséggel kapcsolatos jogait a Vevőnek legkésőbb a vásárlást követő napon kell érvényesítenie; ellenkező esetben a jogok lejárnak.

A jótállási időszak a jelen Jótállási Szabályzat IV. cikkének 4.1. pontjában foglaltak szerint kezdődik.

5.A Reklamáció menete – A fogyasztó jogai

5.1. A fogyasztó panaszt az 1.4. pontban megadott címen nyújthat be. A Fogyasztó panasszal élhet az Eladó bármely olyan fiókjában is, ahol a kínált termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan a reklamáció átvétele lehetséges, vagy megjelölt személynél. Az Eladó a reklamáció benyújtásakor javasolja a Vevőnek, hogy számlát, jótállási jegyet, vagy bármely egyéb, a reklamáció tárgyát képező termék Eladótól történő megvásárlását igazoló dokumentumot nyújtson be. Az Eladó azt is javasolja, hogy a Vevő a reklamáció benyújtásakor írja le az áru vagy a szolgáltatás hibáját. A Vevő panasszal élhet az Eladónál harmadik félen keresztül.

5.1.1. Az Eladó azt javasolja a Vevőnek, hogy a folyamat gyorsítása érdekében a reklamáció benyújtása tartalmazza az áruval kapcsolatban a hiba részletes leírása és az áru Eladótól történő megvásárlását igazoló dokumentummal (például fizetési bizonylat, számla vagy jótállási jegy).

5.1.2. Reklamáció esetén az Eladó javasolja az áru ajánlott levélben történő elküldését. Az Eladó nem tanácsolja az árut utánvéttel küldeni, mivel azt az Eladó nem fogadja el.

5.1.3. Az Eladó a panasz feldolgozásakor köteles visszaigazolást adni a fogyasztónak. Ha a reklamáció távközlési eszközzel történik, az Eladó köteles haladéktalanul eljuttatni a fogyasztóhoz a reklamáció visszaigazolását; ha a visszaigazolás azonnali kézbesítése nem lehetséges, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panaszkezelésről szóló dokumentummal együtt el kell küldeni; a panasz benyújtásának visszaigazolását nem kell kézbesíteni, ha a fogyasztó a reklamáció érvényesítését más módon tudja igazolni.

5.1.4. Az Eladó köteles a panasz feldolgozásáról legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül írásos dokumentumot kiállítani; a reklamáció feldolgozásáról szóló dokumentummal együtt kell benyújtani, ha a reklamáció feldolgozásának határideje a termék Eladó általi átvételének napjával kezdődött.

5.1.5. Reklamációs eljárásnak minősül a kijavított termék leszállítása, a termék kicserélése, a termék vételárának visszaküldése, a termék árából méltányos engedmény biztosítása, a teljesítés behajtására vonatkozó írásbeli felszólítás, vagy annak megtagadása.

5.2. A Vevő kártérítési jogát nem befolyásolja a reklamációs eljárás lezárása.

5.3. Az Eladó köteles haladéktalanul meghatározni a panasz kezelésének módját a 250/2007. sz. törvénymódosításának megfelelően (a reklamáció kezelése a reklamáció folyamatának befejezését jelenti javított termék leszállításával, a termék kicserélésével, a termék vételárának visszaküldésével, a termék árából méltányos kedvezmény biztosításával, a teljesítés beszedésére vonatkozó írásbeli felszólítással, vagy indokolt elutasítással); bonyolult esetben ezt legkésőbb a panasz benyújtásától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha a termék vagy szolgáltatás állapotának komplex műszaki felmérése szükséges, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül meg kell tenni. A panasz kezelési módjának meghatározása után a panaszt azonnal, de indokolt esetben később is el kell rendezni; a panasz feldolgozása azonban nem haladhatja meg a panasz benyújtásától számított 30 napot. Ha az Eladó a panasz tárgyát a panasz benyújtásának napján későbbi időpontban kapja meg, a panasz e pont szerinti feldolgozásának határideje attól a naptól kezdődik, amikor a panasz tárgyát az Eladó átvette, de legkésőbb attól kezdődően, amikor az Eladó lehetetlenné teszi a panasz tárgyának átvételét. A panaszkezelési határidő lejártát követően a fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől, vagy kérni a termék (panasz tárgya) cseréjét egy új termékre.

5.4. Ha a Fogyasztó a vásárlástól számított első 12 hónapon belül termékreklamációt nyújt be, az Eladó a reklamációt kizárólag szakértői értékelés alapján elutasíthatja. A szakértői elbírálás eredményétől függetlenül a fogyasztót a szakértői értékelés költsége vagy egyéb kapcsolódó költség nem terheli. Az Eladó köteles a panasz elutasítását indokoló szakértői értékelés másolatát a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb a panasz feldolgozásától számított 14 napon belül.

5.5. Ha a Fogyasztó a vásárlástól számított 12 hónapon belül nyújt be reklamációt a termékkel kapcsolatban, és az Eladó azt elutasítja, a reklamációt feldolgozó személy köteles a reklamációt feldolgozó dokumentumban megjelölni, hogy a fogyasztó kinek küldheti el a terméket szakértői értékelésre. Ha a terméket a megjelölt személynek szakértői értékelésre küldik, az Eladó köteles viselni a szakértői értékelés költségeit, valamint minden egyéb kapcsolódó célzottan felmerült költséget, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a Fogyasztó az Eladói hiba miatti felelősségét szakértői vizsgálattal bizonyítja, a fogyasztó a reklamációt újból benyújthatja; a szavatossági idő a szakértői értékelés elvégzése során nem jár le. Az Eladó köteles megtéríteni a Fogyasztónak a szakértői elbírálás során felmerült valamennyi költséget, valamint az ezzel kapcsolatos minden egyéb célzottan felmerült költséget, legkésőbb a panasz újbóli benyújtásától számított 14 napon belül. Újra benyújtott panasz nem utasítható el.

5.6. A fogyasztónak joga van az áruk és szolgáltatások hibáiért való felelősséggel kapcsolatos törvényes jogainak gyakorlásával kapcsolatos szükséges költségek (különösen a kifogásolt áru feladása során felmerült postaköltségek) megtérítésére. A termék vagy szolgáltatás hibája miatti szerződéstől való elállás esetén a fogyasztónak joga van az elállással járó költségek megtérítésére is.

5.7. Az szabályzat 5.4. pontja szerinti szakértői értékelés követelményei:

A szakértői értékelésnek tartalmaznia kell:

a) a szakértői értékelést végző személy azonosítása,

b) az értékelt termék pontos azonosítása,

c) a termék állapotának leírása,

d) értékelési eredmények,

e) a szakértői értékelés időpontja.

5.8. Amennyiben a termék jellege ezt lehetővé teszi, a fogyasztó a terméket a reklamáció benyújtásakor köteles átadni az Eladónak (megjelölt személynek). Ha a termék jellege nem teszi lehetővé annak Eladóhoz (megjelölt személyhez) történő eljuttatását, a Fogyasztó kérheti a hiba kijavítását a cég telephelyén, vagy a termék szállítási módjában megállapodhat az Eladóval (kijelölt személy) a panasz benyújtásakor.

5.9. Nem számít bele a szavatossági időbe a kellékszavatossági jog gyakorlásától addig az időpontig eltelt időszak, amikor a Vevő a javítást követően köteles volt a terméket átvenni. Az Eladó köteles a Vevőnek visszaigazolást adni a reklamációs eljárás és a javítás  időtartamáról.

 6.Az Eladó jogai a hibákért való felelősséggel kapcsolatos jogok gyakorlása során

6.1. Kijavítható hiba esetén az Eladó jogosult annak haladéktalan, szabályszerű és díjmentes kijavítására. Az Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül kijavítani.

6.2. A hiba kijavítása helyett a Vevő követelheti az áru cseréjét; ha a hiba a terméknek csak egy alkatrészét érinti, a Vevő követelheti az alkatrész cseréjét, ha ez az Eladónak nem okoz túlzott költséget a termék árához vagy a hiba súlyosságához képest. 

6.3. Az Eladó a hiba kijavítása helyett a hibás terméket mindig hibátlanra cserélheti, feltéve, hogy ez nem okoz a Vevőnek indokolatlan kényelmetlenséget.

6.4. Olyan hiba esetén, amely nem javítható, és amely a termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Vevőnek jogában áll a terméket kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanezek a jogok illetik meg a Vevőt, ha eltávolítható hibák vannak, de a hiba kijavítás utáni megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni a terméket.

6.5. Egyéb elháríthatatlan hiba esetén a Vevőnek joga van a termék árából ésszerű árengedményre.

7. Final Provisions

7.1. Jelen jótállási nyilatkozat a jelen Webhely Általános Szerződési Feltételeinek és Személyes Adatvédelmi Alapelveinek szerves részét képezi. Ezen dokumentumok – jelen Weboldal Általános Szerződési Feltételei és Személyes Adatvédelmi Elvei – az Eladó Webhelyének domainjén kerülnek közzétételre.

7.2. A Jótállási Szabályzat változása esetén a Vevő és az Eladó közötti kapcsolatra az Adásvételi Szerződés megkötésének időpontjában hatályos és hatályos Jótállási Szabályzata annak megszűnéséig az irányadó.

7.3. Jelen jótállási nyilatkozat az Eladó honlapján történő 2024.02.27-i közzététellel lép hatályba
KISZÁLLITÁS
3 NAPON BELÜL
INGYENES KISZÁLLITÁS
19 990 Ft FELETT
14 NAP
ELÁLLÁSI HATÁRIDŐ