Ingyenes kiszállítás az EU-ban 19.990 Ft felett Nézd az ajánlatot itt →
Ingyenes kiszállítás az EU-ban 19.990 Ft felett Nézd az ajánlatot itt →
Ingyenes kiszállítás az EU-ban 19.990 Ft felett Nézd az ajánlatot itt →
Ingyenes kiszállítás az EU-ban 19.990 Ft felett Nézd az ajánlatot itt →

Minden termék

Minden termék

Csomagok

Csomagok

Hajápolási termékek

Hajápolási termékek
Kosár
A kosár üres

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

a www.freylish.hu online áruház részéről

 

1. Bevezető rendelkezések és fogalmak meghatározása

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak a

Cégnév: Freylish s. r. o.
Székhely: Lermontova 3, Pozsony – Staré Mesto 811 05, Szlovákia

Bejegyezve a Pozsonyi III. Városi Bíroság Cégjegyzékébe 162637/B
ID: 54756529

TIN: 2121779781

ÁFA szám.: SK2121779781
Bankszámla: Citfin, CZ3420600000000001179292,  1179292/2060, Swift: CITFCZPPXXX

Az Eladó áfa fizetési kötelezettséggel tartozik. 

(a továbbiakban “Eladó” vagy “Kereskedő”) és minden olyan személy, aki az Eladó által az Eladó Weboldalán kínált áruk vagy szolgáltatások vásárlója, és fogyasztóként jár el a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek és a fogyasztót meghatározó vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a Szlovákiában hatályos jogszabályok szerint, különösen a következő törvényeknek: A 102/2014-es törvény (az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésen alapuló áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén), a módosítót 250/2007-es törvény (a fogyasztóvédelemről), a módosított 22/2004-es törvény (az elektronikus kereskedelemről), a módosított 40/1964-es törvény, illetve a Polgári Törvénykönyv 250/2007-es módosított törvény (a fogyasztóvédelemről).

1.1.1. Az Eladó e-mail címe és telefonos elérhetősége a következő

E-mail cím: hello@freylish.hu

Telefonszám: + 421951003275 

1.1.2. Az Eladó kéri, hogy a fogyasztók az áruk vagy szolgáltatások hibáiért való bejelentéseiket és igényeiket a következő címen gyakorolják:

Freylish s.r.o., PO BOX 3, 97217 Kanianka, Szlovákia

1.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek a fogyasztónak minősülő Vásárlók és az Eladó közötti jogviszonyt szabályozzák.

1.3. Az „Online áruház” kifejezés megegyezik az „E-kereskedelem” és a „Webhely” kifejezéssel.

1.4. Vevőnek minősül minden olyan személy (természetes vagy jogi személy), aki megrendelést ad le elsősorban az Eladó Weboldalának használatával, vagy egyéb kommunikációs eszközön keresztül.

1.5. Fogyasztó az a természetes személy (Vásárló), aki az Eladó Honlapján keresztül adásvételi szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenysége körében jár el.

1.6. Az 513/1991. sz. módosított törvény rendelkezései vonatkoznak a nem fogyasztóként eljáró Vásárlókkal fennálló szerződéses jogviszonyra (valamint a szerződéses jogviszonyból esetlegesen keletkező egyéb jogviszonyokra).

1.7. Távoli szerződéskötés: az Eladó és a Fogyasztó között létrejött szerződés, amely kizárólag egy vagy több direkt kommunikációs eszköz útján, az Eladó és a Fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, különösen a Weboldal vagy egyéb kommunikációs eszköz használata során.

1.8. Az „Adásvételi Szerződés” kifejezés magában foglalja a termékekre vonatkozó adásvételi szerződést és a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződést, a jelen Feltételekben meghatározott szöveg értelmében.

1.9. A termékek (más néven „Cikkek” vagy „Áruk”) olyan áruk vagy szolgáltatások, amelyeket eladásra szántak, és amelyeket az Eladó a Webhelyén tesz közzé.

1.10. Az Eladó egyben üzemeltetője annak az elektronikus rendszernek is, amelyen keresztül a Weboldal üzemeltethető.

2.Termék megrendelése – Adásvételi Szerződés megkötése

2.1. A Vevő általi adásvételi szerződés megkötésére tett javaslat a Vevő általi termékmegrendelés elküldése, elsősorban az Eladó Weboldalán, vagy egyéb kommunikációs eszközön keresztül.

2.2. Az adásvételi szerződés a Vevő és az Eladó között a megrendelés visszaigazolásának Vevő részére történő kézbesítésének pillanatában jön létre, amelyet a Vevő a 2.1. szerint hozott létre. (kiküldőik elektronikusan a Vevő által - a Vásárlótól származó, a megrendelés létrehozása során választott e-mail címre).

2.3. Az adásvételi szerződés határozott időre jön létre, és különösen az Eladó és a Vevő minden kötelezettségének teljesítésével szűnik meg.

2.3.1. Az adásvételi szerződés a Szlovák Köztársaság jogrendjében meghatározott egyéb esetekben is felmondható, így különösen a szerződő felek megegyezésével, a fogyasztó szerződéstől való elállásával és/vagy hasonló esetekben.

2.4. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a Vevő általi termékek megrendelése esetén a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár a Vevő részére, a Vevő által választott fizetési formában.

3.Vételár és fizetési feltételek

3.1. Az Eladó Honlapján keresztül megrendelt áruk és szolgáltatások ára (a továbbiakban: vételár) minden terméknél külön kerül feltüntetésre, és a megrendelés pillanatában érvényes.

3.2. Az alapvaluta az Forint (HUF).

3.3. Az Eladó Weboldalán feltüntetett áruk vagy szolgáltatások vételára az áruk vagy szolgáltatások teljes ára, beleértve az összes adót, és egyértelműen feltüntetésre kerül az Eladó weboldalán. A vételár nem tartalmazza a termékek Szlovák Köztársaságon kívüli országokba történő szállításával kapcsolatos vám- és hasonló díjakat.

3.3.1. A szállítási költséget és a termékek kiszállításával kapcsolatos egyéb költségeket a vételár nem tartalmazza.

4.Kifizetési módok

4.1. Az Eladó Weboldalán az árukért és szolgáltatásokért az alábbi módokon fizethet:

4.1.1. Utánvét – 990 Ft.

4.1.2. Online fizetés a Gopay-en vagy PayPal-on keresztül – 0 Ft.

5.Kiszállítás

5.1. Abban az esetben, ha a Vevő a megrendelés fizetési módjaként az utánvétes fizetést választja, az Eladó köteles a megrendelést teljesíteni és a termékeket a Vevő részére átadni, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a 2.2.-es pont és a jelen ÁSZF betartásával.

5.1.1. Abban az esetben, ha a Vevő az utánvéttől eltérő fizetési módot választ a megrendeléshez, az Eladó köteles a megrendelést teljesíteni és a termékeket a Vevőnek átadni az adásvételi szerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 napon belül (a 2.2.-es pont és a jelen ÁSZF betartásával) . A jelen ÁSZF 5.1.1 pontjában felsorolt ​​mindkét feltétel teljesülése esetén (azaz az adásvételi szerződés megkötése és a megrendelés teljes összegének az Eladó felé történő kifizetése) az Eladó köteles a termékeket leszállítani. a Vevőnek legkésőbb mindkét feltétel teljesülésétől számított 30 napon belül.

A termékek kiszállításának szokásos ideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 1-3 nap, illetve a megrendelés teljes árának történő kifizetésétől számított 1-3 nap.

5.2. A megrendelt termék szállítási helye a Vevő által a megrendelésben megadott cím.

5.3. Az Eladó a terméket a Vevőnek (vagy a Vevő által a termék átvételére meghatalmazott személynek) saját eszközével vagy harmadik személyen (fuvarozó és csomagküldő társaság) keresztül szállítja ki.

5.4. A termék kiszállítása a Vevő (vagy a Vevő által a termék átvételére meghatalmazott személy) általi átvétellel történik.

5.5. Az Eladó az azonnal rendelkezésre álló árut a Vevő részére elküldheti, a megrendelés fennmaradó részét pedig a jelen ÁSZF-ben meghatározott szállítási határidővel később szállítja ki, feltéve, hogy ezzel az Eladót a Vevő számára többletköltség nem terheli, és csak a Vevő beleegyezésével.

5.6. Az Eladó a termékeket a megrendelt mennyiségben és minőségben köteles a Vevőnek átadni, a megrendeléshez kapcsolódó adózási bizonylatokkal és egyéb okmányokkal együtt, amennyiben azok megvannak és az adott termékre, szolgáltatásra jellemzőek.

6.A termék átvétele

6.1. A termék sérülésének kockázata és a termék károsodásáért való felelősség annak szabályszerű átvételével a Vevőre száll át, függetlenül attól, hogy a Vevő a terméket személyesen vagy megbízott harmadik személyen keresztül veszi-e át. Az Eladó javasolja, hogy a Vevő a kézhezvételkor ellenőrizze a leszállított rendelést.

6.2. A termékek tulajdonjoga a termékek átvételével a Vevő által megjelölt helyen átszáll a Vevőre.

6.3. Az Eladó jogosult a leszállított áruért a Vevőtől a rendelési ár megfelelő és határidőben történő megfizetésére.

7. Szállítás – Termék szállítási módok és szállítási költség

7.1. Szállítási módok és a megrendelt termékek kiszállításának költsége

7.1.1. Szállítási lehetőségek:

7.1.1.1. Átvételi hely Packetán keresztül – szállítás Szlovákiában található címre

7.1.1.2. Futárszolgálat

7.1.2. Prices for Delivery:

7.1.2.1. Futárszolgálattal történő szállítás ára:

Szállítás az Európai Unión belüli címre – 1 899,00 Ft

 

Szállítás az Európai Unión kívüli címre – 5 799,00 Ft

8.A Vevő indoklás nélküli elállási joga az adásvételi szerződéstől

8.1. Ha az Eladó a Fogyasztót a szerződéstől való elállási jogáról a 102/2014. sz. törvény 3. § (1) bekezdésének h) pontja szerint tájékoztatta, a Vevő jogosult elállni a szerződéskötéstől számított 14 napon belül a következő esetekben:

a) árukiszállítás a jelen ÁSZF 8.1.1-es pontja alapján azon szerződések esetében, amelyek tárgya áru adásvétele,

b) szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötése, vagy

c) nem tárgyi adathordozón átadott digitális tartalom szállítására vonatkozó szerződés megkötése.

8.1.1. Az árut attól a pillanattól kell a fogyasztó által átvettnek tekinteni, amikor a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – a megrendelt áru minden részét birtokba veszi, vagy ha:

a) a fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt árut külön szállítjuk, az utoljára leszállított áru átvételének pillanatától,

 b) az áru több részből vagy darabból áll, az utolsó rész vagy utolsó darab átvételének pillanatától számítva,

 c) az árut meghatározott időtartamon keresztül, az első kiszállított áru átvételétől számítva ismételten leszállítják.

8.1.2. A 102/2014-es törvény 3. § (1) bekezdés h) pontja alapján az Eladó csak később, de legkésőbb az elállás kezdetétől számított 12 hónapon belül tájékoztatta a fogyasztót a 8.1. pont szerinti időszak. és köv. pontja szerint az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor az Eladó tájékoztatási kötelezettségének utólag eleget tett.

8.1.3. Ha az Eladó a fogyasztót a módosított 102/2014. sz. törvény 3. § (1) bekezdésének h) pontja alapján nem tájékoztatta, akár a 8.1.2. pontja szerint az elállási határidő attól a naptól számított 12 hónap és 14 nap elteltével jár le, amikor a 8.1. pont szerinti elállási időszak kezdődik. és a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

8.1.4. A fogyasztó az elállási határidő lejárta előtt elállhat az áruszállítási szerződéstől. 

8.2. A Fogyasztó köteles az árut az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy átadni az Eladónak vagy az Eladó által az áru átvételére meghatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó személyesen vagy az Eladó által meghatalmazott személyen keresztül kívánja átvenni az árut. Az első mondatban foglalt határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra. törvény (102/2014. sz. törvény 10. § (1) bekezdés).

8.3. Ha a fogyasztó élni kíván e jogával, köteles az adásvételi szerződéstől való elállást az Eladónak legkésőbb a meghatározott időszak utolsó napjáig bejelenteni. Az elállási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az elállási nyilatkozatot a határidő utolsó napján elküldték az Eladónak az Eladó címére. Ezt a jogát a fogyasztó az Eladó bármelyik fiókjában gyakorolhatja. 

8.4. A fogyasztó a szerződéstől való elállás jogát írásban vagy más tartós adathordozón gyakorolhatja; ha a szerződést szóban kötötték, a fogyasztó a szerződéstől való elállás jogát bármely egyértelmű nyilatkozattal gyakorolhatja, amely kifejezi a fogyasztó szerződéstől való elállási szándékát (a továbbiakban: elállási nyilatkozat).

8.4.1. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, az elállási szerződésből kötött szerződéshez kapcsolódó kiegészítő szerződések is megszűnnek. A102/2014-es törvény 9. § (3) bekezdésében és 10. § (3) bekezdésében meghatározott költségek és fizetések megtérítése kivételével a fogyasztót nem terheli semmilyen költség vagy egyéb fizetés a kiegészítő szerződések felmondásával kapcsolatban. ., a módosítások szerint, valamint a szolgáltatás ára, ha a szerződés tárgya szolgáltatás nyújtása, és a szolgáltatás teljes körűen biztosított.

8.5. A szerződő felek a szerződéstől való elálláskor kötelesek egymásnak visszaadni a teljesített teljesítést. A Fogyasztó csak az áru értékének olyan csökkenéséért felel, amely az árunak az áru jellegének és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó kezeléséből ered. törvény 3. § (1) bekezdés h) pontja alapján a fogyasztó szerződéstől való elállási jogára vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az Eladó az áru értékcsökkenéséért, ha az Eladó a 102/2014. 

8.6. A fogyasztó az elállási nyilatkozat használatával indoklás nélkül is elállhat a szerződéstől. Az elállási nyilatkozat az Eladó weboldalán szabadon elérhető.

8.7. Ha a fogyasztó a 102/2014. sz. törvény értelmében eláll a szerződéstől, a fogyasztó viseli az áru Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit a 102/2014. a fogyasztó eláll a távollevők között kötött szerződéstől, valamint a jellegéből adódóan postai úton nem küldhető áru visszaküldésének költségeit is. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó vállalta, hogy ezeket maga viseli, vagy nem teljesítette a 102/2014.

8.8. Az Eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaadni a fogyasztónak a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben a fogyasztótól kapott valamennyi fizetést, ideértve a a szállítási, szállítási és postaköltség, valamint egyéb költségek és díjak; ez nem érinti a távollevők között kötött szerződésen és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésen alapuló áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás fogyasztóvédelemről, valamint egyes szerződések módosításáról és kiegészítéséről szóló 102/2014. cselekszik.

8.9. A 102/2014-es törvény 9. § (3) bekezdése értelmében az Eladó nem köteles a fogyasztó többletköltségét megtéríteni, ha a fogyasztó kifejezetten az általa kínált legolcsóbb normál kézbesítési módtól eltérő szállítási módot választott. az eladó. A többletköltség a Fogyasztó által választott szállítási költség és az Eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási mód költségei közötti különbözetet jelenti.

8.10. Eladó a szerződéstől való elállás esetén a termékek ajánlott küldeményként történő visszaküldését javasolja. Az Eladó nem tanácsolja az árut utánvéttel küldeni, amelyet az Eladó nem fogad el. 

8.11. A fogyasztót a szerződéstől való elállás esetén csak az áru Eladóhoz vagy az Eladó által az áru átvételére meghatalmazott személyhez történő visszaküldésének költségei viselik. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó vállalta, hogy azokat saját maga viseli, vagy ha az Eladó nem teljesítette a fogyasztóvédelemről szóló 3. § (1) bekezdés i) pontja szerinti kötelezettségét távollevők között kötött szerződésen alapuló áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén. és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről.

8.13. A szerződéstől való elállás joga nem vonatkozik a 102/2014-es törvény Section 7, 6(a) - (l) alpontjaiban szereplő termékektől vagy szolgáltatásokról.

8.14. Az Eladó a szerződéstől való elállás esetén köteles a fogyasztónak visszafizetni a visszatérítést ugyanazon a formában, ahogyan a fogyasztó a fizetést teljesítette. A pénzeszközök fogyasztó részére történő visszaküldésének formájának megváltoztatása csak a fogyasztó hozzájárulásával lehetséges.

8.15. Az Eladó az áru adásvételére vonatkozó szerződéstől való elállás esetén a 102/2014. sz. törvény 9. § (1) bekezdése szerint nem köteles a fogyasztó által fizetett összeget visszatéríteni, mielőtt az árut a fogyasztónak átadnák, ill. mindaddig, amíg a fogyasztó nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldték az Eladónak, kivéve, ha az Eladó személyesen vagy meghatalmazott személyen keresztül kívánja átvenni az árut.

8.16. Ha a fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződéstől eláll, és a módosított 102/2014.sz. törvény 4. (6) bekezdése alapján kifejezett hozzájárulását adta a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt, a fogyasztó köteles megfizetni a Eladó csak a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítésének napjáig ténylegesen teljesített teljesítés ára. A tényleges teljesítés ára a teljes szerződéses ár alapján arányosan kerül kiszámításra. Ha a szerződésben a teljes szerződéses ár túlértékelt a szerződésben, akkor a ténylegesen nyújtott teljesítés ára a nyújtott teljesítés piaci ára alapján kerül kiszámításra.

8.17. Az elállási idő alatt nyújtott szolgáltatások, a nyújtott teljesítés mértékétől függetlenül, ha: 

8.17.1. Az elállási idő alatt nyújtott szolgáltatások, a nyújtott teljesítés mértékétől függetlenül, ha: 

8.17.1.1. A 102/2014-es törvény 3. § (1) bekezdésének h) vagy j) pontja szerinti tájékoztatást az Eladó a fogyasztónak nem adta át.

8.17.1.2. A Fogyasztó nem járult hozzá az Eladónak a szolgáltatás megkezdéséhez a módosított 102/2014-es törvény értelmében. 

8.17.2. Teljesen vagy részben biztosított elektronikus tartalom nem tárgyi adathordozón, ha: 

8.17.2.1. A 102/2014-es törvény 4. § (8) bekezdése szerinti elektronikus tartalomszolgáltatás megkezdéséhez a Fogyasztó kifejezetten nem járult hozzá.

8.17.2.2. A fogyasztó nem nyilatkozott arról, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy az első pont szerinti hozzájárulásával elveszti a szerződéstől való elállási jogát.

8.17.2.3. The seller has not provided the consumer with confirmation in accordance with Section 6, paragraph 1 or paragraph 2(b) of Act No. 102/2014 Coll., as amended.

8.18. Ha az Eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján a fogyasztó a szerződés megkötésekor az árut házhoz szállították, és az áru jellegéből adódóan postai úton nem küldhető vissza, az Eladó a 102/204-es törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül köteles gondoskodni az áruk költségére történő átvételéről.

8.19. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy amennyiben a szolgáltatás nyújtását szolgáltatási szerződés alapján az elállási határidő lejárta előtt kell megkezdeni, vagy ha a Vevő a szolgáltatás nyújtását az elállási határidő lejárta előtt kéri:

8.19.1. A Vevő a szolgáltatás megkezdéséhez az elállási határidő lejárta előtti hozzájárulásával elveszti a szerződéstől való elállás jogát a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően.       

8.19.2. Az Eladónak rendelkeznie kell a Vevő kifejezett hozzájárulásával ahhoz, hogy a szolgáltatás nyújtását az elállási határidő lejárta előtt megkezdje, és nyilatkozattal kell rendelkeznie arról, hogy a fogyasztót a jelen ÁSZF 8.19.1. pontja szerint megfelelően tájékoztatta. 

 9.Alternatív vitarendezés

9.1Abban az esetben, ha a Fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait, a Vevőnek jogában áll az Eladóhoz fordulni jogorvoslati kérelemmel. Ha az Eladó a fogyasztó kérelmére nemleges választ ad, vagy annak fogyasztó általi elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak jogában áll alternatív vitarendezési javaslatot előterjeszteni a 391/2015-ös törvény 12. bekezdésének értelmében, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről, valamint egyes jogi aktusok módosításairól és kiegészítéseiről.. Az Eladóval kapcsolatos alternatív vitarendezésben érintett szerv a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (az elérhetőségek a https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi oldalon találhatók), vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési jogalanyok listáján bejegyzett érintett jogosult jogi személyek (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk/vagy közvetlenül a https://www.mhsr.sk oldalon) /obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych- disputs-1/alternative-resolution-of-consumer-disputes-1. A Vevő használhatja a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ vagy közvetlenül a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm weboldalon elérhető online vitarendezési platformot. Alternatív vitarendezésre csak az a Vevő áll rendelkezésre, aki a szerződés megkötése és teljesítése során fogyasztóként jár el. Az alternatív vitarendezés kizárólag a Fogyasztó és az Eladó közötti, fogyasztói szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákra vonatkozik. Az alternatív vitarendezés csak a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezési szervezet elutasíthatja a javaslatot, ha a vita számszerűsíthető értéke nem haladja meg a 20 EUR-t. Az alternatív vitarendezési szervezet legfeljebb 5 EUR áfát tartalmazó díjat kérhet a fogyasztótól az alternatív vitarendezés kezdeményezéséért.

Az Eladó és a Vevő – Fogyasztó közötti, az adásvételi szerződésből, mint fogyasztói szerződésből eredő vagy az adásvételi szerződéssel, mint fogyasztói szerződéssel kapcsolatos viták alternatív megoldásával kapcsolatos minden további információ elérhető a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján. www.mhsr.skand a 391/2015 Coll. a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről, valamint egyes törvények módosításairól és kiegészítéseiről szóló rendelkezésben.

 10.Felügyeleti Hatóság

10.1. A fogyasztóvédelmi megfelelés felügyeletéért felelős illetékes hatóság az:

A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség felügyelősége

Pozsonyban található - a pozsonyi régióban

Bajkalská 21/A, PO BOX No. 5, 820 07 Bratislava

Felügyeleti Osztály

Telefonszám: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

Fax: 02/58 27 21 70

E-mail: ba@soi.sk

Panasztétel: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.11.1. A minőség és az egészségügyi biztonság felügyeletéért felelős illetékes hatóság

10.2. A Vevő panaszaival vagy javaslataival közvetlenül is fordulat az Eladóhoz az 1.1.2. pontban megadott címen. Az Eladó azt javasolja, hogy a Vevők panaszaikat, javaslataikat (gyorsított feldolgozás céljából) az Eladó e-mail címére címezzék: hello@freylish.hu.

Minden panaszt vagy javaslatot az Eladó a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül megvizsgál és feldolgoz. Javaslati panaszának megoldásáról az Eladó a Vevő által használt kommunikációs csatornán ad választ.

 11.Kiegészítő rendelkezések

11.1. A 102/2014. törvény 10. § (2) bekezdése értelmében a fogyasztó jogosult megtagadni az adásvételi esemény során vagy azzal összefüggésben megkötött szerződés alapján beszerzett áru visszaküldését mindaddig, amíg az Eladó a kifizetett árat vagy az áruért, szolgáltatásért előleget vissza nem küldi a fogyasztónak.

Az értékesítési rendezvény a fogyasztóhoz intézett meghívó, egyéb meghívó vagy tájékoztatás alapján szervezett rendezvény, amelynek fő célja áru értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás, és amelynek során vagy azt követően 15 munkanapon belül megkötik a szerződést a fogyasztóval.

 12.Magatartási kódex tájékoztatás

12.1. A 102/2014-es törvény 3. § (1) bekezdésének n) pontja értelmében az Eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy nincs olyan tényleges magatartási kódex, amelyre az Eladó kötelezettséget vállalt. A „magatartási kódex” egy megállapodás vagy szabályrendszer, amely meghatározza annak az eladónak a magatartását, aki vállalta, hogy betartja ezt a magatartási kódexet egy vagy több konkrét üzleti gyakorlattal vagy ágazattal kapcsolatban (ha nem törvény, vagy bármely más jogszabály vagy hatósági intézkedés állapít meg), amelyek betartását az eladó vállalta, és azt, hogy a fogyasztó milyen módon ismerheti meg azokat, illetve milyen módon szerezheti meg tartalmukat.

13.Záró rendelkezés

13.1. Az Eladó fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek módosítására. Az Általános Szerződési Feltételek változásainak írásbeli bejelentése az Eladó Weboldalán történő közzététellel történik. Az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a Vevő és az Eladó közötti kapcsolatra az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában, annak megszűnéséig érvényes és a hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek az irányadók.

13.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik a Weboldal jótállási szabályzatának és a személyes adatok védelmére vonatkozó alapelveknek. Ezek a dokumentumok – a jelen Weboldal jótállási szabályzata és a személyes adatok védelmére vonatkozó alapelvek – az Eladó Webhelyének domainjén kerültek közzétételre.

13.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó honlapján 2024.03.05-i közzététellel lépnek léptek hatályba.

KISZÁLLITÁS
3 NAPON BELÜL
INGYENES KISZÁLLITÁS
19 990 Ft FELETT
14 NAP
ELÁLLÁSI HATÁRIDŐ